Vad ska du igenkligen heta

1: Favorit färg

2: Favorit mat

3: Favorit kändis

4: Favorit plag

5: Favorit sport

6: Favorit djur

7: Vad gör du om det brinner?

8: Vill du ha en lilla syster

9: Vilket instrument vill du ha

10: Vad vill du