Vad lärde du dig i skolan ens?

1: Vilket sv följande alternativ stämmer INTE

2: Hur räknar man ut arean i en triangel

3: Hur många ben har människan i kroppen

4: När har man nationella proven

5: Kan man få hemringning om man stör