vad kommer du jobba som?

1: är du smart

2: gillar du skolan

3: gör du dina läxor

4: lyssnar du på lektionerna

5: JOBBAR DU TILL 100%??