vad kommer du jobba med

1: kön

2: hur gammal är du

3: hur många a har di i betyg

4: hur måga f har du i betyg

5: har du vänner

6: har du djur