Vad kommer du dö av?

1: Kön?

2: Hur gammal e du?

3: Hur många vänner?

4: Hur många fiender?

5: Sista frågan!!!😂 När vill du dö?