Vad kommer du bli när du är stor?

1: Vad vill du bli?

2: Vad gillar du och göra?

3: Vad gillar du och göra?

4: Vad tror du jag vill bli?

5: Vill du ha något avancerat jobb?

6: Är detta quiz bra?

7: Är detta quiz bra?

8: Vilka av detta jobb vill du helst ha?

9: Bästa märket/klädaffären?

10: Nu är quizet färdigt!