Vad kan ni om världen

1: I vilken världsdel ligger Peru i?

2: Vad heter Portugals huvudstad?

3: Heter Vitrysslands huvudstad Minsk?

4: Vart ligger Sahara öknen?

5: Vilket land i Europa har flest floder?

6: Vilket land i Europa har flest floder?

7: Vilket land har fläst invånare?

8: Vilket land är huvudstaden Prag i?

9: Ryssland ligger både i Europa och Asien men vilken världsdel mäst?

10: Hur många länder på ett ungefär finns det i världen?