Vad kan ni om när saker grundades?

1: Vad heter grundaren till H&M?

2: Vilket år grundades H&M?

3: Varför gillar bob godis?

4: När föddes bob?

5: När grundades iphone?

6: När grundades detta quiz