Vad kan du om Vlad Reiser?

1: Viket är Vlads hemland?

2: Vad var Vlads favorit "snacks" när han var liten?

3: Vad heter Vlads första video?

4: Hur gammal är Vald?

5: vilken slags mobil har han?