vad kan du om ufon

1: tror du på ufon?

2: ser du dom på kvällen?

3: om du är utte på kvällen och ser något så när du kommer hem har det kommit flera timmar för sent.

4: drömmer du att du är i ett ufo och aliens stoppar in sonder i din kropp?

5: hör du en röst i dit huvud att göra saker?