Vad kan du om tjejer?

1: Varför retar eller är tjejer taskiga mot vissa killar?

2: När brukar tjejer få mens?

3: Vad gillar tjejer hos killar?

4: Vilket påstående är INTE sant

5: Vad händer när du ber en tjej lugna ner sig?

6: Vilket påstående stämmer inte in på vad en tjej gör när hon gillar dig?