Vad kan du om Tilda 06?

1: Vad heter hon?

2: Vilken level är hon i?

3: Vem är hon tillsammans med?

4: Är hon Danneehs vän?

5: Har hon ett Quiz?