Vad kan du om Therese Lindgren?💫

1: Vad jobbar Therese med?

2: Vad heter hennes bok?

3: Är hon vegan?

4: Hur gammal är Therese?

5: Vad heter en av hennes närmaste vänner?

6: Vilket är ett av Thereses favoritdjur?

7: Vad heter hennes serie där hon testar teknik?

8: Vad kan Terese kallas?

9: Vilken organisation hade hon en insamling med?