Vad kan du om Therese Lindgren?

1: Vad är titeln på hennes första bok?

2: Vad handlade hennes allra första publicerade video om?

3: Hur många diagnoser har Therese?

4: Vad hette hennes allra första jourhund?

5: Vilken av dessa saker finns INTE på Therese bucket list 2017?