Vad kan du om TF2

1: Hur många vapen har engnineer

2: Vilket land kommer sniper ifrån

3: Vems mamma är spy kär i

4: Vilka har gjort TF2

5: Vem är vanligast oh Taunt killa med

6: Vem kommer från Texas