Vad kan du om Sverige

1: I vilken världsdel ligger Sverige i

2: Vilken är Sveriges huvudstad

3: Vilket språk pratar Sverige

4: Vilka är Sveriges grann länder

5: Hur många landskap har Sverige

6: Vad bryter man i gruvan i Kiruna