Vad kan du om Sverige?

1: Vad heter Sveriges nationalsång?

2: Vad menad med detta märke?

3: Vad betyder detta märke?

4: Vad heter Sveriges högsta berg?

5: Är vi medlem i EU?

6: När är våran nationaldag?

7: Hur många sjöar har vi i Sverige? (Större än 100 x 100 meter)

8: Hur stor bråkdel av Sverige är täkt av skog?

9: Vilken högtid dansar man runt en blommig stång?

10: Vad är ”mello” för något?