Vad kan du om StarStable?

1: Vilken är maxlevel för hästen?

2: Vem har jobbat så starstable kontoret?

3: Hur förkortas StarStable?

4: I vilken lvl kommer du in i Epona oftast?

5: Vem är den första personen du träffar i spelet?