Vad kan du om Sofia1029

1: Hur många animos har hon?

2: Vilka sporter gillar hon?

3: Vilket husdjur har hon?

4: Vad heter hennes husdjur?

5: Är hon bra på att rita?