Vad kan du om Snibbelsnubbel

1: Vad heter jag

2: Hur gammal är jag

3: Vad heter jag på youtube

4: Hur många syskon har jag

5: Är jag jobbig