Vad kan du om shirehäst

1: Vad har den för ursprung

2: Vad är det för typ

3: Vad har den för mankhöjd

4: Vad kan den ha för färg

5: Vad används den till