Vad kan du om Pokémon

1: Vad finns det för olika pokéballs?

2: Vilken Pokémon är best

3: Vilken Pokémon är sämst

4: Vad heter spelet som är baserat på Pokémon

5: Vad heter Ash första Pokémon