Vad kan du om Pewdiepie?

1: Hur gammal är han? / How old is he?

2: Hur lång är han? / How tall is he?

3: Vad heter hanns föreldrar? / What are hes parents name?

4: Vad heter hanns syster? / What are his sisters name?

5: VAd heter han i efternamn? / What is hes lastname?

6: Vilket datum är han född? / What date is he born?

7: Vilket land var han född i? / What country is he born in?

8: I vilken stad är han född i? / In which town is he born in?

9: Hur måna subscribers har han? /How meny subscribers does he have?

10: Vilken var hanns första video? / What was hes first video?