Vad kan du om Percy Jackson?

1: Vad heter Percys bästa vän (satyren?)

2: Vilken Gud är hans pappa?

3: Vad heter den första boken?

4: Vilken mytologi lär man sig i böckerna/filmerna?

5: Hur många böjer finns det i serie 1?

6: Vad heter Percys halvbror?

7: Vad heter lägret Percy kommer till?

8: Vad heter athenas dotter som är Percys kompis?

9: Vad händer med Percys penna när han tar av locket?

10: Vad heter de sju speciella halvgudarna i serie 2?