Vad kan du om musical.ly

1: Hur många språk finns det på musical.ly

2: När släpptes musical.ly

3: Den första juli 2016 hur många registrerade och hur m¨ånga klipp per dag puplicerades

4: Var har musical.ly sitt huvudkontor

5: Vilka är utvecklare av musical.ly

6: Hur länge kan en person göra ett "klipp"