Vad kan du om moviestarplanet

1: vad är movistarplanet?

2: hur kan man förkorta namnet?

3: Vad är fame?

4: vad är vip?

5: Hur många bästa vänner kan du ha?

6: Vilka är Pixi star och Zac sky?

7: vad händer om du går upp i level?

8: vad är animeringar?

9: hur många vänner kan du ha?

10: vilken dag byter spelet tema i shoppingen?