Vad kan du om mig

1: Är jag bäst

2: Har jag vänner

3: Låt mig va

4: Vad tycker jag om dig

5: Orientering

6: Du är sämst