Vad kan du om mig?

1: Hur gammal är jag?

2: Vad kan du om mig?

3: hejsan hur stavar man det

4: tja!

5: Tyckr du detta quiz är bra?