Vad kan du om mig

1: Hur många år är jag

2: Vilken klass går jag i

3: Är jag lång eller kort eller normal

4: Har jag snaphat

5: Är jag snäll eller dum