Vad kan du om mig?

1: Hur gammal blir jag? (2018)

2: Jag gillar jag för intressen?

3: Är jag tjej elr kille?

4: Vilka är mina förebilder?

5: Hatar jag skolan????