Vad kan du om mat?

1: Hur ofta äter du??

2: Vad är grönt och långt??

3: Vad finns av detta??

4: Finns bapelsiner??

5: Vad är giftigt att äta för mycket av??