Vad kan du om kylie jenner

1: Vem är hon ihop med

2: Hur lång är kylie

3: Hur många syskon har hon

4: Vad heter hennes märke/företag?

5: Vad heter låten på henne s video "glosses by Kylie Jenner"

6: Va e hennes mellan namn

7: Vilket år föddes hon

8: Vad tyckte du om quizen? c: