Vad kan du om klara Lindgren?

1: Vad gjorde hon i sin senaste blogg?

2: Hur många år är hon?

3: Vilken stad bor hon i?

4: Vad filmar hon med?

5: Vad redigera hon i?

6: Vad tycker du om klara Lindgren?