Vad kan du om John Cena????

1: Vad brukar John Cena säga??

2: Vad heter hans partner??

3: Vad gör han??

4: Vad brukar han göra när han säger "you can't see me"??

5: Vad brukar han skrika när han kommer in??

6: Brukar han vinna??

7: Brukar han strypas??