Vad kan du om Jocke och Jonna

1: Har de hundar?

2: Vad heter hundarna?

3: Är dom gifta?

4: Vad heter Jonna i mellan namn?

5: Vad var Jockes efternamn?