Vad kan du om Jocke och Jonna

1: Var bor Jocke och Jonna?

2: Hur många hundar har dem?

3: Hur många prenumeranter har Jocke och Jonna?

4: Vad heter Jocke i efternamn?

5: Hur mycket pengar tjänar de per månad?

6: Vad heter Jonna i efternamn?

7: Hur många år är Jocke?

8: Hur många år är Jonna?

9: Gillar ni Jocke och Jonna?