VAD KAN DU OM JACK RUSSELLS

1: har rasen några kända sjukdomar

2: hur mycket väger en jack russell full vuxen

3: vem grundade rasen

4: vad kallar man en jack russell

5: hur länge brukar en jack russell leva

6: har en jack russell mycket energi