vad kan du om iess

1: vad heter rektorn på iess

2: hur många datorer fins det i biblioteket

3: vad heter lärarn som både är spanska och musik lärare

4: hur många böker fins det i biblioteket