Vad kan du om hästar?

1: Vilken är INTE en hästfärg?

2: Vilken är INTE en hästras?

3: Hur gammal blev världens äldsta häst?

4: Vad heter världens minsta hästras?

5: Vad heter världens största hästras?