Vad kan du om hästar

1: Vad är en volt?

2: Vad är ett träns?

3: Vad är en krats,?

4: vad innebär de när en häst skritar?

5: Vad är en vojlok

6: Vem är ryttaren?

7: Vad är en sadelkamare?

8: Är hästar ett flockdjur?

9: Har hästarnas färg andra namn?