vad kan du om hästar

1: vad heter världens minsta hästras?

2: vad heter vit på "hästspråk"

3: vilken hästras har 2 extra gångarter?

4: vad heter det när man rider utan sadel?

5: vad heter världens största hästras