Vad kan du om gymnastik

1: Vad tränar man i gymnastik

2: Hur många gånger i veckan tränar du

3: Hur länge tror du Elma gått på gymnastik

4: Tävlar man i sporten

5: Brukar du ha någon att hänga med på gymnastiken