Vad kan du om gotlands russ?

1: Hur hög får ett gotlandsruss vara max, om de ska vara godkända?

2: Vilken färg är ett rus oftast?

3: Hur hög får ett gotlandsruss vara max, om de ska vara godkända?

4: Är russ söta (bara en fråga)

5: Hur ser ett russ ut?