vad kan du om golf

1: fråga1: vad heter det om man får ett över par

2: fråga2: vilken klubba skjuter man längst med

3: hdjflflflf

4: rifogorogo

5: kdkdkdodl