Vad kan du om fortine?

1: Kan man vara en tjej i spelet

2: Finns/eller finns det buskar man kan bli?

3: Finns det en pistol som heter herobetlesroyal?

4: Vad ska man akta sig för för utom andra spelare?

5: Hur kommer man till världen?

6: Vilket vapen har man i börgan

7: Gillar du fortine