Vad kan du om Felicia Rehn

1: Hur gammal är hon

2: Hur skulle du beskriva dig själv

3: Hur lång är hon

4: Är hon tillsammans med någon

5: Hur skulle en romantisk dejt se ut

6: Från en skala från 1-10 hur beskriver du ditt utseende

7: Vilken är hennes favorit assessor