Vad kan du om Emmyyme?

1: Hur många år är hon?

2: Vad har hon för animo nu?

3: Vad är hon?

4: Ljuger hon??

5: Belejesmkeslmdkekee