Vad kan du om Dolly Style?

1: Vad heter Molly på riktigt?

2: Vad heter Holly på riktigt?

3: Vad heter Polly på riktigt? (Februari 2017)

4: Vilka symboler har de? (2017)

5: Vilken låt uppträdde dem med 2016 i mello?

6: Är Emma gravid? (Februari 2017)

7: Vad heter dem på musica.ly