Vad kan du om Clara

1: Hur många år är jag

2: Är jag snäll

3: Har jag syskon

4: Gillar jag att bada

5: Hur många vänner har jag

6: Var den förra frågan rätt