Vad kan du om blue water high?

1: Hur många kommer in varje säsong?

2: Hur många säsonger finns?

3: Finns det en huved person?

4: Vad handlar programmet om?

5: I vilken säsong finns namnet burk med i?